Historien

Artikel i Berlingske Tidende 20.maj 1965

Artikel i Berlingske Tidende 20.maj 1965

I 1965 fik direktør Asger Fischer *) idéen til at stifte en kunstforening til minde om Den Permanentes afdøde formand, Aage E. Jensen. Kunstforeningens formål skulle være, at bortlodde de indkøbte kunstværker blandt medlemmerne. Asger Fischer foreslog, at Foreningen blev kaldt Kunstforeningen af 14. August, idet Aage E. Jensen netop havde fødselsdag på denne dato.Ingen var vel nærmere til at udvælge værkerne end netop Asger Fischer, der som direktør for Den Permanente havde et indgående kendskab til kunsthåndværkerne. Asger Fischer var da også fast indkøber for kunstforeningen fra dens start i 1965 frem til sin afgang i 1970.

Den Permanente var en kooperativ virksomhed, stiftet i 1931, som et fast samlingssted for udøvere af kunsthåndværk og kunstindustri. Medlemmernes arbejder blev solgt fra en salgsudstilling ved Vesterport i København. Den Permanente blev opløst i 1981.

En anden aktør i etableringen af kunstforeningen var arkitekt Ole Hagen **) Han var en succesfuld arkitekt med en stor tegnestue, men havde også en passion for kunst og kunsthåndværket i særdeleshed. Han tegnede sølvbestikket Tulip og flere korpus arbejder for Hofjuveler A.Michelsen, og var selv en stor samler af kunsthåndværk. Efter Asger Fischers afgang i 1970,  overtog han administrationen af foreningen.

Arkitekt Ole Larsen er foreningens nuværende sekretær, og videreførte efter Ole Hagens død i 1984 foreningens sekretariat. Ole Larsen blev stærkt involveret i foreningens virke da han i 1969 blev ansat på Ole Hagens tegnestue. Fra første færd fik de to et nært samarbejde og var Ole Hagens højre hånd i forbindelse indkøb og udstillingerne på Kunstindustrimuseet. Det var derfor naturligt at han skulle videreføre det arbejde der var påbegyndt i 1965.

I 1984 rekonstituerede Kunstforeningen sig med et præsidium og en ny bestyrelse. Advokat Allan Philip var formand for præsidiet indtil han i 2000 overlod hvervet til advokat Per Magid. Præsidiet består af mellem 12-20 personer, alle med interesse for og tilknytning til kunsthåndværket og dets udøvere. Præsidiet er foreningens repræsentantskab som har til opgave at værne om foreningens idègrundlag,  der er støtte kunsthåndværkerne ved indkøb af unika værker af høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet.

Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, og foreningens første formand var arkitekt Finn Monies i perioden fra 1984 – 1997.  Herefter var grafisk designer Mia Okkels formand indtil 2012, hvor guldsmed Kasia Gasparski overtog formandskabet. I 2016 er Mana Torne tiltrådt som ny formand for foreningen.
Den daglige ledelse varetages af sekretariatet ved arkitekt Ole Larsen.

Indkøbene foretages af et tremandsudvalg bestående af 2 kunsthåndværkere og foreningens sekretær. Medlemmerne af indkøbsudvalget vælges for en treårig periode, dog er foreningens sekretær fast medlem af udvalget.

Foreningen er registreret som en Frivillig Forening med CVR nr.35734422

Medlemstallet har de seneste år været konstant på omkring 350 medlemmer fordelt over hele landet.

*) CV Asger Fischer
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal  Asger Fischer

Asger Fischer, Asger Conrad Matthiessen Fischer, 5.10.1895-26.10.1985, forlagsboghandler. Født på Frbg. F. blev student fra Vestre Borgerdydskole 1913 og kom derefter i boghandlerlære hos Hindings Eftf. i Næstved. 1916 blev han ansat i Vilh. Trydes Boghandel i Kbh., og 1919 rejste han til London hvor han tilbragte et år. Fra London tog han til Paris hvor han blev i tre år, og 1925 blev han ansat på V. Pios Forlag. 1927 flyttede han til G. E. C. Gads Forlag hvor han blev til 1930. Fra 1930-35 var han leder af Illums bogafdeling, og 1936 startede han sammen med Erik Krarup Fischer og Krarups Bog- og Kunsthandel i Bredgade som han var medindehaver af indtil 1945. 1936 grundlagde han også Fischers Forlag som han drev alene og som især blomstrede indtil 1951. 1945 blev han adm. direktør for Den Permanente Udstilling for Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri, og efter krigsårenes stilstand var han en drivende kraft i genopbygningen af Den Permanente. Han beklædte denne stilling til 1959. Fra 1960-71 var han kunstnerisk konsulent for Bing & Grøndahl Porcelænsfabrik. F. er den mest eksklusive af sin generation af danske forlæggere. Hans udgivelses program var ikke stort, men han lagde megen omsorg ned i sine værkers udstyr, lod dem trykke hos de bedste bogtrykkere på udsøgt papir, og de bøger han indbandt lod han indbinde hos de mest ansete bogbindere. Hans kærlighed til kunst præger i allerhøjeste grad hans udgivelser, og han har på sit forlag udgivet en lang række litografier og tryk af ansete danske kunstnere. Blandt hans udgivelser er en 5-binds udgave af Rabelais ‘Gargantua og Pantagruel og en udgave af Tusind og én nats eventyr i 24 bind, oversat af C. E. Falbe-Hansen. Også kunsttidsskriftet Aarstiderne der kom 1941-52 udkom på Fischers Forlag.

Familie

Forældre: kreaturkommissionær Conrad Frederik F. (1859-1916) og Eva Alexandra Juliane Emilie Matthiessen (1863-1937). Gift 8.10.1921 i Næstved med Henny Nandrup, født 25.4.1898 i Næstved, død 29.10.1978, d. af konsul, købmand Julius N. (1867-1937) og Hertha Hansen (1874-1932). – Bror til Adam F.

**) CV Ole Hagen

Ole Larsen og Ole HagenKilde: Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal

Ole Hagen, Ole Jørgen Bartolin Hagen, 22.6.1913-7.3.1984, arkitekt. Født i Køge (Lellinge sg.), død i Las Palmas, Spanien, begravet Vedbæk kirkegård. Bygningskunsten har præget hans opvækst og hele tilværelse. Han var søn af en fremtrædende og begavet arkitekt, broderen var arkitekt, og selv blev han, 17 år gammel, optaget på akademiet. Han gik der nogle år men fuldførte ikke uddannelsen og behøvede det vel heller ikke. Han arbejdede på faderens tegnestue – var senere i. kompagniskab med ham – men tilbragte den længste del af disse uddannelsesår som medarbejder hos professor Palle Suenson. Han fungerede også som assistent ved undervisningen på akademiet 1942-50.

I øvrigt fik han tidligt sin egen virksomhed. Hans første bygning, Akademisk kursus i Nyropsgade i Kbh. (1973 ombygget til administrationsbygning for Dansk Landbrugs Realkreditfond) opførtes således 1934-35. Det første større arbejde, Sønderjyllandsskolen og Damsøbadet på Frederiksberg, projekterede han sammen med faderen, og i årene efter dennes død 1941 voksede hans virksomhed, så han gennem den følgende menneskealder har spillet en meget dominerende rolle i dansk bolig- og erhvervsbyggeri. Blandt hans mange arbejder kan nævnes boligbebyggelserne Uppsalahus, Bærumhus og Tavastahus langs Roskildevej på Frederiksberg, Centrumgården, højhuset ved Nørreport station, Falkonércentret på Frederiksberg, Codanhus og Kinopalæet, højhusene Domus Portus i Østbanegade og Domus Vista på Frederiksberg, boligbebyggelsenVejlesøparken i Holte, Tryg Forsikrings store kontorkompleks ved Lyngby station og rederiet A. P. Møllers nye hovedsæde ved havnefronten i Kbh. Hagen har med ubesværet talent og organisatorisk evne formet og styret det usædvanlig omfattende byggerier, der vel efterhånden er karakteristisk for den moderne projekteringsvirksomhed af stort format. Det er et byggeri der opfylder sine funktioner og som altid er smukt gennemarbejdet i en elegant internationalt gangbar arkitektur, der kan siges at være et kongenialt udtryk for tidens effektive firmastruktur og velsmurte bureaukrati. På denne baggrund skal Hagens umiskendelige evner og kultur navnlig søges i mere specielle arbejder, fra det meget tidlige, næsten typedannende lille sommerhus på Knudsvej i Rungsted -der 1953 var med til at skaffe ham Eckersbergmedaljen –over de fine sølvarbejder han har tegnet for hofjuvelerer A. Michelsen, til de senere års ombygninger og indretninger af Handelsbankens hovedsæde i Kbh. og kursus ejendommen Rungstedgård. Ved siden af sin florissante praksis har han magtet at varetage mange faglige tillidshverv. Han har været medlem af Charlottenborgudstillingens censurkomité 1944-52, leder af Akademisk arkitektforenings udstillings-udvalg 1948-51 og af Danske arkitekters landsforbunds konkurrenceudvalg 1954-66. Endvidere har han været medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for landsforeningen Dansk kunsthåndværk 1960-73 og af repræsentantskabet for Statens kunstfond 1972-74. I 1965 var han desuden med til oprettelsen af Kunstforeningen af 14.august i kredsen omkring Den Permanente. Under Union International des Architectes har han fungeret som medlem af The Competitions Commission 1973-75.

Familie

Forældre: arkitekt Gustav Bartholin H. (1873-1941) og Karen Sophie Pedersen (1884-1957). Gift 1. gang 23.6.1936 med Moran Skov, født 27.7.1911 i Kbh. (Chr.), død 5.8.1963 i Gentofte, d. af redaktør Einar S. (1886-1977) og Edith Annette Meinhardt (1889-1963). Gift 2. gang 24.12.1958 i Holte (b.v.) med Edel Christensen, født 23.12.1923 i Kbh., d. af fabrikant Svend Aage C. (1897-1945) og Esther Henriette Nielsen (1900-30). 478

Udnævnelser

R. 1966.