Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og vælges af præsidiet. Formanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen består af følgende:

Mana Torne 1Fhv.Kunstudstillingsdirektør, kunsthåndværker Mana Torne ( Formand)
 IMG_6971 Cand.polit., mag.art. i kunsthistorie  Lis Lauritsen
 Flemming Kragh Hansen 2Fhv. advokat Flemming Kragh Hansen
 Væver Anet BrusgaardAnet Brusgaard
 Keramiker Turi Heisselberg PedersenTuri Heisselberg

Sekretariatsleder Ole Larsen