Sekretariat

Sekretariatet er foreningens daglige kontakt til medlemmerne.
Ole Larsen har siden 1984 været foreningens sekretær, og været med næsten siden foreningens start i 1965.    

Sekretariatet varetager foreningens medlemskartotek og økonomi og står for udsendelse af invitationer til arrangementer samt koordinering af de årlige udstillinger af indkøbene.