Indkøb

Årets indkøb til udlodning i 2017 blev vist hos udstillings-og designvirksomheden A.Petersen, Kløvermarksvej 70, 2300 København S.

IMG_2443IMG_2443

 

 

 

 

 

 

De indkøbte arbejder ud loddes til medlemmer der derigennem støtter kunsthåndværket og kunstnerne. Medlemskontingentet går derfor næsten ubeskåret til indkøb, og afhængig af medlemsantallet indkøbes der hvert år mellem 25-30 værker til udlodning. Udlodningen sker ved lodtrækning, der foretages af Notarius Publicus (Notarialkontoret under Københavns Byret).

Indkøbene foretages af et indkøbsudvalg, der er valgt af bestyrelsen. Der indkøbes af såvel kendte kunstnere som unge nyuddannede kunsthåndværkere og udover de kendte discipliner som keramik og glas indkøbes også smykker,tekstile arbejder, unika håndbogbinder arbejder, læderarbejder, kurveflet m.m. samt andre værker, der efter indkøbsudvalgets mening falder ind under begrebet Kunsthåndværk og Design. I disse år flytter grænserne mellem det udprægede kunsthåndværk og design sig mod værker der er fri kunst. Udvalget følger denne udvikling og vurderer i hvert enkelt tilfælde om det fortsat falder ind under det oprindelige udvælgelseskriterium. Det overordnede kriterium er, at de enkelte arbejder skal være unikaarbejder og besidde en høj kunstnerisk kvalitet.

Steen Ipsen

Steen Ipsen

11[1]

Cecilie Manz

mette-a-4[1]

Mette Augustinus Poulsen

 

 

1-pet

Stig Persson

Karin Mørch-Bentzen

Karin Mørch-Bentzen

 

valnødknold 2

Turi Heisselberg Pedersen

14[1]

Malene Müllertz

6[1]

Lisbet Friis

Karen Lise Krabbe

Karen Lise Krabbe