LEDELSE

FORENINGENS LEDELSE

PRÆSIDIE
Foreningen er organiseret med et præsidie, der er foreningens øverste ledelse og består i medlemsåret 2018-19 af 14 medlemmer. Hvert år i forbindelse med åbning af udstillingen af de indkøbte værker afholdes et præsidiemøde. Mødets formål er at evaluere årets aktiviteter, gennemgå foreningens regnskab og vælge nye nye medlemmer til ledelsen. Foreningens revisor vælges også på præsidiemødet, og revisor har siden 1984 været Revisionsfirmaet PwC, PricewaterhouseCoopers v/statsautoriseret revisor H.C.Krogh.

BESTYRELSE
Desuden er der en bestyrelse bestående af 5 medlemmer der ledes af en formand, næstformand og en kasserer.

SEKRETARIAT
Sekretariatet er den daglige ledelse og kontakt med reference til bestyrelse og præsidie. Sekretariatet er siden 1984 varetaget af Ole Larsen, der ligeledes lægger sekretariatslokaler til foreningens fysiske adresse.

INDKØBSUDVALG
Alle indkøb til foreningens udlodning foretages af et indkøbsudvalg bestående af 3-4 personer. Formanden for indkøbsudvalget er fast varetaget af sekretariatslederen, der ligeledes er foreningens økonomiansvarlige.

UDVÆLGELSE AF LEGATMODTAGER
Udvælgelse af legatmodtager af Kunstforeningen af 14.august Legatet foretages af indkøbsudvalget.