LEDELSE

FORENINGENS LEDELSE

PRÆSIDIE
Foreningen er organiseret med et præsidie, der i 2020-21 består af 7 medlemmer. Hvert år i forbindelse med åbning af udstillingen af de indkøbte værker afholdes et præsidiemøde. Mødets formål er at evaluere årets aktiviteter, gennemgå foreningens regnskab og vælge medlemmer til ledelsen. 

BESTYRELSE
Desuden er der en bestyrelse bestående af 5 medlemmer der ledes af en formand, næstformand.

SEKRETARIAT
Sekretariatet er siden 1984 varetaget af Ole Larsen, der er medlem af bestyrelsen og lægger sekretariatslokaler til foreningens fysiske adresse.

INDKØBSUDVALG
Alle indkøb til foreningens udlodning foretages af et indkøbsudvalg bestående af 3-4 personer. Formanden for indkøbsudvalget er fast varetaget af sekretariatslederen, der ligeledes er foreningens økonomiansvarlige.

UDVÆLGELSE AF LEGATMODTAGER
Udvælgelse af legatmodtager varetages af indkøbsudvalget og bestyrelsen.